____y____ ___g F__ ___ C__c_-___ Rum_r M___ … [R_b__gg__g ___ _______ (__ ____ ___ _____ __ _._.) B__g: P___ _____ & _ub______g C__pp__g_, 12.31.08 – 1.1.08]

M____ ___b___g_p______ ___ 2008. ___b__ > P_x ___ 5. __y __x __ Up__ U_. ___b__ > P_x ___ 4. ___b__ > P_x ___ 3: ___ _f__rm___. ___b__ > P_x ___ 3. ___b__ > P_x ___ 2. __w P_x: B_r___ > ___b__ (__y ___). W_r__ F___. W___ B________ _rb_ _r_ Gr_____g. M_rry (__c!) C_rr_____mu___. U__ Fr___ W_____c____ ___ __m u__ C__u___! _ _upp___ ____ W__ B_f_r_ "_r_ W_ ___r_ Y__?" B_f_r_ "____ k_c___ C__k __r Cr_w". Fuck Fr_mp___ F_r___r. K_r_ _c_m___ __r__g. K__ 001 _______ K____r_k____ u__ __rz___mu_ (C_R). P___-Gu_ Wr__c_ ____y___. ______g & M____r__g. B___z_ Pá___ R_c_mm____. M_rk M_rg__ R_c_mm____. __rr___ __f_rm______: ______. "___ M_r__fu_ G_rb _f F_rc_..." Br___ _ur__r R_c_mm____. Mu___r __. Mu___r. ___ ___rr__g M_c____ _u__k_ff __ _r__ ______y. __r __mu____ _ __r__. _ub____c_ __. B__r__ & __r C_ub _f G_r_. B_cc_fum_ W____ ___ C___r__cur_ B_ck. __w ___ fr_m ______k_. _____ M____ W___-B____ _rump_ _c_u__ _____ M____. Z__-u_-__qu_ __ _ W_m__: __________ _p_____ f_r __ ____r C____r_c__my. _u ____u_ __. _____y & ___ J_______. W__r_ ___ c___r _f m_ur___g __ __ __r_y ___w. R_P Jør_ U_z__. ____p C__qu_r__ (F_r ___ ___c_). ___r P____gr_p__ _f M_g__. _m_r___, __k_ & P__m_r __. M_r_____ F____fu__. C__f_b r_: C_r__g_ _3.0. ___r_'_ _ _____ ______ ____ ___ ___w R___. __r____ __r__ Up____. ___ P___k_ _f ___ Br__g_. _____g _u_c___ ___ _u__ Cur__, ____ __ P__'_ _____, _______r. W____g M_____r__m __r_ug_ ____ C___ury'_ _r_ P___. __ ___'_ K___m___. Qu_____y X b__ _r___rb_____ zu "___ ____ G_w__r 2". __ ____ ___ _____ __ _._. __x___ _f ___ M_r___ R__g. C_f_ G__ck___ / ...u__ __r bö__ W__f / C'm_xX. ____ __ ___ _ _um__ ___gu_ ___g. P_ä__r _b ___r. _ W_rb__ _xc_____g 13 Jup___r M_____. __ ___r__ P_____ ___ __f_______ __y___ Buzz_r__ B__. _b______ – __w_y_ _uc_ _ ____fu_. "__u_______-______r _m _p___p_r_____..." C___, C___, C___. _b_c___ ___ __f_c____ __ ___ P____ _f ____r__c____. R_P MM. ___ J_m_ ____r_x _xp_r___c_ __. J_ck Bruc_ & Fr_____ __. R_m___m. __b___r_ ____ B_u_ B____. __ ____ ___ _____ __ _._. M_r_y B____ (___y Gr___y), _pr__g '67. B_ck __ _Q. B_r___: __g ___r. B_r___, 9. ____mb_r, 14:20 U_r. "_m ____r____ R_um b____ __c__ R_uc___..." B_r___: __g ____. _____r__g W_____ Pr___c_____ B_u___. ____ __ ré___u____! Fr__zy __ ___ B_w_ry. J_, W_r __b__! ____y __ ___ __y. R_P JCB. Fr__k__ __y P_____ ___'_ M_k_ ____ ____ _ G____m___ _-___r_. __ ___ J__-__g F____. __m_cr_cy __ _c____ (_r...). ___ _b_m_rc___. ___ M__ R_____g _c_ ____'_ ____ _ ___. __rcu___' Cru__ Bum-Ru__ _f __y___u_. R_P J_rry G. ___ ____um __ M___um. __ W_r_ f_r Pumpk__ __ F______? B_cc_______ ____b___: __rm_rk ____r __ M_rr_r. B__w___ W____ u__ Wr__g. ___ R_____ P_r___gm F________. __ B____y ____, _ __w-__m_______ c_u__ry __u__. __ ____ ___ _____ __ _._. "__r-__r," ___ __ "__r," ___ Pu_-M_u__. ___ G______gy _f _r_____ (_cc_r___g __ _r_c_-__r__). W_'r_ _umb_r... _r, 36!! Upp__g ___ ____ __ ___ _up_rg__ ___k__. Fuck __ W___ – ___'_ G__ ____y! _ _r__m__ _ ____ur__ _r_u__ ____b___y ______. _ __g_ Qu______ _f _m_______ _______g__c_. "W___ __ W_ __ __ W______?" ____r. __ __b_w __ ___ __r... __m_! W___ ____, __r! K_____ __ _g______ R_p___. M___ P____b__ ___k__g P____ __ _um__ _____ry. ___r_ U___k__y __ _ry. F_r__ __p____ _f ___ __y. ___ B_____ _f ___-__-ur_ __ _ _____ub_ _ggr_g___. W_ W_rk ___ Ku__ur B___ __ Y_u ___'_ ____ __. __x___y. My _y__! My _y__! My _y__! My _y__!! ___m___y f_r __up___? (__ ____?). W_y __f_ __ _ff__g W____rfu_. _ P_x __ P_____c_ (f_r __w). _____ Mu__ B_ _C_R__ __ McC__c_r'_ C___k_. Y__ ______r G_P C___r_ __bu_k__. U___r_y __bu_k__, __c_ ___ f_r ___. ___m_rk Üb_r _____. Ju__ _____r__? Y_u B__c__! M___ __g_ ____ r____w__ __ B__g____u__. _b_m_ K__w ___ ____g. __. ____ __ W_y ___y ____ U_. __w M___ __g_ ____ R____w: 9 _u_ _f 10 __ G_rm__ __c_. _____-fuck__g-__r__u_. F_y M_ __ ___ 99__ F___r. Fr_m _uffP_: "____ R_fu___ _b_u_ _y_r_ ___ _b_m_." _______ __. W_r___ #5. _______ __. W_r___ #4. C__gr__u_______ C__r__ ___ ___r_w! ___ _____________ _f _r___ky (__ P_rf_rm__ by ___ C___ _f ___ _____). _______ __. W_r___ #3. _______ __. W_r___ #2. _______ __. W_r___ #1. __w! _______/__r__c_r_ _p___ C_3! __m_ M_____r __ __y ___ug__. W__z__bug __wc__w. ___'_ __ug_. _'__ Y__ __ ___f__x "___ C______g_," __w___r. ______ ___ F____ _pu_-Br___ _f __ U_c__g_____ _r_m_ W__r_. ___ __rk ___r_ _f B______y. ___ __ _ R______ ____. __ ___u__ Crumb__. C_____ K____ U___ (__r_ ______). B_ck-___ C_b_c_r_m_ _g___? __ __g___g___ _f __r__x. __rw___ __ ___ McC___ Fumb__. F_rgu___ __ McC___'_ _u_p______ (_f Pr__c_p___). ___r__uc__ Pub_c ___r __ ___ __f_ _c___. _u__y Murr_y'_ U___uc__b__ F_c__r _pp__ C_r__. ____pu_ K__w _ ____g _r _w_ _b_u_ W___ __ G_ug_. Br_g__ F______g __r_b_ _ff_c_! ___ _qu_b_ ___ P__w_____ w___ R_p_r_. My F_r__ F___ R___. _mp R_p_ _xpr___ _mp R_p_ _xpr___. __ur_______c_ _rump C_________c_. Fr_w_ ____ __ PK_ ___ck 3. _ _____ ____y. Fr_m K__: "__r__ __m__ __ ___my _c____." ___ ___p___ __c___ Y__ ____ ___ _rc____. "_ru_______ ___g__ _ C_m_b_ck." _ Pr_y__ __ J__u_ C_r___ f_r _ M____ _ C_u__ ___w My K___. Bumm_r. _f Y_u'__ B___ ______g _ff __ ___ K___. __rr___ _r__f_c_ _____ ___. 5. K__ __ ___ P____ Y____ __ck. U__c_r__ ___ R___r_ _f F___ ___ Fuck M____rfuck__g McC___. __w ___ __m____ __ _c_ __w __w __w __w! __ ____ ___ _____ __ _._. & ______y R_pp__ _/_ _p___. __k__g ___ _y__g Cu___ __ ___k. R_P R_ck Wr_g__. __rr___ _r__f_c_ _____ ___. 4. "W___ _ __c___." B______g _ C_____, F_r_r___-__k_ _x__r__r. ______ Q ___ C__u__ P____. ___ __u__ __ F____fu_. ______ Q Pr__qu_ _u! __p___ck __ _ ___ ___ __ck _f ____. "___ '_m_r_c__ ____' C________." W_____g f_r J_mmy _ur____ __ ___ F_y w___ "___mmu_g." J___ __ B_rb_r_ __p____g_. "McC___'_ ____gr__y." M_M: C___r_____ _mp____b__, __ ___r_ _r_ __ ____. R_p_ C__m_____gy: ___ ____r ____ M___. __mpr_y_' G____ '_' _c__. P__c_ _f _mm_r_____y ____, WC__-FM, __w___ _____ U____r___y, __w___, M_ry____ (25 M_y 87). ___ B_x _w____ ___r_______y. ____ __g__ w___ J_mmy B_y _. ____r___ ______ ___/___R__ F_y-By: W_y C___. Y_rk, P____y______, __p__mb_r 4, 2008. __P_!! __r____ __. ___p_rk__. P__c_ _f _mm_r_____y ___ B___ MUX! Gr_____u__ __rr___ _r__f_c__. ___ W___r-C_rr__r_ _b_____ ___ Buck__ Br_g___. _f Y_u'r_ ___ _c_r__ ________, Y_u ___u__ B_. M____ru_ __. M____u_ ___ B__ckw____ __g__c __y__. "W_y _ W___ ___ ____ f_r J___ McC___." ___ (U_-)___y ____ ___p___. __ck _f B___g __ck_r. __gr___b__ R__g __ F_urf___ C___m_r__. P__c_ _f _mm_r_____y ... ____ "____." _______g U___r X-R_y_ ____ _r_ug__ _f R____. W__z__bug Mu___c___ (___g_ _pru_g fr_m _p__g_). __g___-_m_r_c___ U____! (__ _b_r____ Pr____!). _ R_m____r. ____ __y _m_r_c__ F_rg__. J__ ___w_r_ __ _m_r_c_'_ Gr______ ___m_p_rk ___r_c____! _ C__ __f_rr__, _ur___g M_m. C____ R__g__ __ M_r_. ___R W_r___g! __r__g__ __ __ _umb_r ___. ___p_r _____. R_fu___: __-Pr_gr___. ___ "_cr__c_" P_rry: R_p_____c_ _u__-Pr_m_ Gu__. __ymp_x ___pz R_p___. ___ F______ f_r ___ F_u____. 3:07 ___ ___ _ m__u__ ___ ____. 20 Y__r_ _f __g__ _w____ ____r. __ ____ Fu__ _f _c__. Wr__g__g _u_ ___ ______. __ __w__f_ #14 Fr__ __p_. __w_r__g ___r__. Br___r_ck Cr_wf_r_ __. ___rbuck_. __ ____ ___ _____ __ _._. __g__ C___ (36 __) ___ C_r__ M____r (44 __), W__ _r_ __c_____g. Y__ ______r R_____ __ ____y ____y'_ _u_c___. P_' P_' P__ P__-C_r_ R____m____! _u__r__ _u__r__ __. __m _m___ (__w ____). ___y Fuck__g _u_-B____ ___ B__ B_r__! P__c_ _f _mm_r_____y ____, ____r_y ___ Mu__c 4*, __xu_ C____r f_r C____mp_r_ry _r__, _______, M_rc_ 31, 1989. Gr_______. __w R______: _______ / __m_____g____ ___w ___c_ ___ _ry _ump. R._.P. J_rry W_x__r. ___ _w_ M___ R_c___ R_______. _ _ppr___ ____ ____ppr____. __ __ f_r Ju___. __w __ C__ B_ ____. ______ M__k_y_ __. ____c __y__, 1986. C_ur___y _f B___z_: "M______ R_m_x G___ _ff!!!" ___p___ _c_______gy, __b_. "M_r__y R__urr_c___": F_xy __g______ R____w. 100 Y__r_, _____r W_y. P__c_ _f _mm_r_____y "J______" My B__ck ___ - R._.M. __ __r _upp_y! ____ ___r __ ___ __r__ru_ M_rr____! M_____g w___ ___-___y. J___ C. ___m__ - _ __y __ ___ __f_. P_r____ ___ Gr___: __w Bu_____ R____w_. __r__ _u__r__, ____ Fu__ ___p. _______ M___up F_____: ___c_r_c ____ __. M_gg_ P_y__ __. __r __c__r Uw__f_ __. P_____g_r _f ____ __. ___u __. Mu__qu__ M_______ __. Z'__. __rr___ _r__f_c_ _____ ___. 2. R_: "M_r__y R__urr_c___." __, W___ _ _____r__ W_b W_ _w___up. __m _m___ & F_y__g _u____b_c__r_ - ____, F_r_____ B_w_, C__c_g_ (22 __c 95). __rr___ _r__f_c_ _____ ___. 1. J___ McC___, ____zy C_ck_uck_r P_. 666. B_p___m _r ___c___. W_____m _c__mm__ _cc_r____ R________. ___ ___ W_r _f Pr_f_r__c_. ___m____ G__á_ F_u__. _r__. ___. Y_ur C____r__ ___ My C____r__. ___m____ G__á_ ___m____ G____. ____ ___ Gr_________ W_r_ U___. _yp_____c __g____ __. J_rry Mur__'_ __rm___c___. W__ ______ ___r ___ ___r_ ___ W____w_. Pu__y G___r_ ____ B___. C__r___ K_mm__, f_r ______g "___ __x ____c_". M___r___ __. __ _ü______rf. _____r _____'_ "W" _r____r. _ub_um_ ___ _m___-_c___. R___ ____k_r __. _/_/M. Pr__ump____ C___ump____ Cr____-__-C___f. P__m__g ___ F_ur-F___ B_x. ___ück __. ____r _ur__r & ___ R____g ___r F_f_ & _rum B___. B___z_ P____: ___ _w_ ___ My___ry. ___ ____ _ub___ f_r ___ K_uck__. R_cyc__p____ C __. C_c___. "__ muc_ __ _ fur, __ _ w__c_..." ____b___ __. (R_ck _u_) M_gm_. _w_ P_r__ _qu_ ___ __ ___ P_r_ _u_r_m___. Pu__y G___r_ ____ B___ (_r_g____ __r____). ______p__ U_c_r_, M__-__b___g_. _r_c _u___ __. ___ P_p____ & ___ _rc____r_. W_ ___ ___ __w_ ___ ___g B_f_r_ Y_u C_m_. __pp_r Zuk__ __. _m-B_y. Cypr___ w___ R_p__ W_rk___p_. _______är __. ___ W_m__. ___ w____r__ u_mög__c___ G____ _u_ __u__c_____. Y_u _____ ___ ______ My _____ by ____ __qu_f_c____. J____y M_____ __. G___c___ _rg__. __ru_p_x K_x. ___ __ F_c_ _ G____ _y_. ___ _____y ____ __. W_r_. ___r____ ___ _rb_r_ W____u_ C______ _r _____. _._. __. __p__ '_ __p__. ___ _p_k_, ______g _ur ___r__ __ B___ _f R_bb__. 11b__ __. P___r Wy_g_r__. __ R__m f_r __p_yx_____g _mpu____. ____ Mu___ __. __ Gr__p 65. _______: ____r___w w___ ___ M__c____ Br____r_ (r_p___). __ ____ ___ _____ __ _._. __ ____r___w w___ ___ M__c____ Br____r_. __ ____r_______... (r_p___). _r_g____ ____ __. _r_ ____mb__ _f C__c_g_ & __rku_. W___ B_rr___ f_r _ug_r (___ M_j_r __jur___). _____ G_____ __. Gr_up_r. Fr_m ___ ______ ____ G___ U_ ___ck__u___. 89% Pur_ C_k_ __ ____ ___ R_pub__c. F_______c F_ur __. _k_r_ R_b_____. ___ K______ ___g__ _f Cr_y_____ __u_r__. J_______ W____r_ __. ___y ____r__g_. _ __ubb_r_ R__urg__c_, _r_pp__ w___ C__pp__g_. J_____ J___ __. __u___ _u_b__r. ___p__, _______y W__p__g. _ry _c_ __. M_p_____p_____. F_m___ ___r_ _f ___ ___g______. M_c____ ___m___ __. C__pm__-W_____y. __w_ __ ___ __g__ (K___m___ M_x). ____ R_______: B_u_-C____r Gr_u____g_ R_______ by ___ C__g. _c____ Mu__c_ __. B__k_r _ & ___ MG_. B__ck _qu_r_ __ _ W____ Gr_u__ (C__-C_'_ _c_p____ M_x). K____ F___r____ __. M_y_ ___mp___. ___ _y__m__m _f _______ _ucc______. __ F____ ___ ___ ____p___, _______ __c___. _ G____ __ __c_r___. Gr_y W_____ __. P___ _c__. _umm_r _____g_ __ Ju__ _____! J_c__y_'_ M___ B__u___, _____r'_ _kr_w_r___r ___, W_____'_ J___pur_, R__'_ C_uck_, ___ M___y'_ B_____ F___, 75% _ff! _______ __ Y_c___ Y_u'_ M________. 4" B_ 2" __. P___. ___f __c____, ___f _yp___g_c__ B_rqu_. W_____ ______ __. ___c_ C___r___. Τρεις παραστάσεις του συμβιβασμού από Ξενάκης. My M_g_-R_uc_u_ F_ur__. _b_u_ 20 _f U_ G____r__ __ ___ __w_r C__mb_r. ___f_ __k___ __. Burzum. _ F___ ____py ___ __c______ __ _ Qu_ck_y _r_ck___ __w_. ___ ____ur__ __. _______ Fu_g_. C_______ Buzzk___. _______ _ur_ 2008 F___r_, P_. 2. ___y W_u__ R____r B___ _u_ ___ _w_ ___gu_. B__g___ _ub_ __. P__ R__z R___. ____ur__g ___ Gr___ W_r__ _f M____ ___ G_______. J___ W_y__ __. M_g_k M_rk_r_. __p_c__ _f _p__c_ W_ M_g__ __m_r_. ___f C_urc_ __. _m_gm_. __u__ __ _ _p__g_ _f Fr____m-_r-__m_____g. B___y M_ck__z__ __. P_yc__r_m_. ___-_c____ B_______ __ ___ ___g__ _f ____r P_w_r_. ___ C_r__g_: _up_r-__cr__ Kr_u_-P__k. Fr_m__ ___ Fru__fu_ __ ___ _b______ Wr__c_. ___ F____ __. __ F__m__. B_u__ Up w___ _mb______c_: _ M_r__ _r_m___z_____. _J _____ _umm_r __. ___ J___ R____ B___. __m___ U__qu_ __ __u__ _m_r_c_: __w_r_, M____ ___ G____. _____p_ __. __r_c___g ____. "M_r__y R__urr_c___" C_r___ ___ Cub__. _r__g_-Cr__b_rry M____ ________. _. _y_uk__ & F. _p__m __. _uc_ F_rm______. C______ __ Pr_m__ __mb_. _r_______ __. Br__(...)P__ (2008). _'__ ___ Y_ur ____p___ M___p__r, ___ R____ Y_u _ __f_____ ______gy. C__c __. My___c M____ _rc____r_. R._.P. G__rg_. _______ _ur_ 2008 F___r_, P_. 1. _c__m_____g_ Z__g__-Cr_m_. __ ____ ___ _____ __ _._. - 30-m__u___ mä___rcr_m_. P_____r-M__k, W___r__gg__ R___. B_r__ _f ____y __. P___ P_r____. _ M___r __ccup __ __p__mb_r 1787. B____ K_rc___ __. Pu__y G___r_. _r_____'_ ___p_r_____ ______. __ckb_y __. ______. __z _rm__r__g'_ __c_ M_g P__c_ __ R__ B____r_. Pr___p___ ______c_____. ___ M___ __. Gr_g K____y. __ W__ ____ __ ____ ___ B____. B__ Fr___ __. P__k _ku__. _b_____c_, ___, B___, B_w. C_____c_ __ __. M_rk ___w_r_. B__w___ __umb ___ F_r_f__g_r, ________. G__ ___p__r__ __. ___ __r__g__r_. R_____ ___ Urg_ __ Bu___ ____r__m____ __ __u__ Y_ur W_rk_. _____ Bru___ __. B_krug. "_'m _____g R_pub__c__." MMJ > P__ > _MG. ____ _u_ ___ R_____g? "_ur_, _r_m____u_..." M_rcu_ _c_m_ck__r __. B___ F_br_c. P____ Cr_____: _y___r_c__ B__ck_u_, Pr_m____u_ ____. _____m __. Fr__c_ G___. ___ ___r-Gr___ C_____ _r__p M_r____y. C____k___ __. ___ __r__. _w_____, _____, P__rc__ by _p_k__. W___y __rm__ __. ___y_r__. __ ___ __r__ P_r____ _ W__ ___r__cu____. __w___ W____r & G_r___ R_u_m __. B__ck __c_. "W_rk __ ___ ____g __ _ __m_ U____ F_______..." __gg_r K_j_k & __z_ __. M_rr____ Ru__. __ck____ _b_u___ B__g: _______ ___k_. _ ____ur _f ________. _w__k__ __. ___ ______ry C_rc__. _b_y__c__ Cum, M_rr_w_(_) __m_. ____ Y__. W___ __pp____ __ Gr_ff___ ___ ___ _r_pp__ _w_r__ ___ _k____? W____r_ __. _____ W_____. ___ _r ___ ____r _f My _____ __ Pub__c. K____ _u____ __. _c____r. "___ ___r_ B_ __ _____ _f __m_..." _____ __cy __. C__r___ _______. _ur 1,000__ P___! ___ __r__ _m_r_c____ __. _ky___k_. _f ___ P___y ___p__g ___ ___ ___y __rugg__. J___f B_uy_ __. J___ Fr__ & ___ P__yb_y B___. W___ ___ __gu_ B_g__ __ _bb. M___y _______ __. _u__y Murr_y. F_ur Gr___ ____g_ _b_u_ G_rm__y. ___ __rk F_gur_ __ ___ ____g__ B_r __c__w__. Fr__k _____r_ __. _____ __u_. _ _ugg___ __ _cc_____ __ ___ R_g. Ry_j_ _k___ __. _g__ ____mb__. R_gr______ __ __r___c_. ___ C_u__ & _____ __. B____ ___r__. "___ Guy_ ____ Y_u W_u__ B_ M___gr_mm__!" 16 B__c_ P___up __. __wc__u_. ___ F____ __ur ____: ___ __u__ry R__m. _28: Pr_f_gur_____. _uf W____r_____ __u__c_____. _*__ G___ __ __ _____ G_bäu__ (__ F*r_). R_____f___ __ M__c____. G__z__ ___ __fu___. ______r P_rf_c_ __y. _ B__gg_r'_ __k_ __ ___ P_r__ P_rf_rm__c_. __ug. P_r__ P_x. __ ___ f___ (__ __u_ _____ rég_é). M_rg_ ___ F___ ___r___: M_y 19 P_x. _ _r__ _f __mburg P_x by C__u___ Fr__k_. __mburg P_x. ___ ___g ___g: G_____ __ __mburg. W__ __ U_ R_ ___pz_g. __u_____ __ G_____ > C___ 12: P_x. F___b___'_ ___-B___r___ Br__kf___ K___c_. _p ____u_c__ ___ __g__ R__c_ __ __p_r_gu_ C_m__ __ __w_. ____ P_____p_' __u_____ P_x. _y__ __ __u_____ > C__ém_ _b_ò: P_x. ___r___ ___ _r__cu_____ Gr___. _b_ò_g _ppur_____c_. Ju__ _ry__g __ K__p My ____ __g____r, M__. __u__u__ __ _y__ > ____c: P_c_. _bj___ _r_u_é_. __u__u__ _rr____: P_x. G___r__ / ___ __b______: F_r_w___ P_x. G___r__ G_z___x_ P_x. M__r__ __ G___r__: P_x. R._.P. R_b_r_ R_u_c___b_rg. M__r__ P_x. R_b __w_ ____r___ ___ ___c____c_. _____c__ P_x. ___ R___ __ _p___ F____ M____y __ _ur _____. R____ur_c_ó_ __ __ Z_p___ R_j_. B_rc_____ __ _____c__: P_x. _______ __ ___ Gr__ ___. f_____g ____ ___ _rm_ _f _______. _____ ___á G_yb_mb? __r___ __ M_r______: P_x. __r___ P_x: __r__c_r_ _ ____. b__u-f___ à c____ux r_ug_ ____ __ __u___ __f_r. _rr_____rc_ ______! R_m_, M______ (C_mpr___ u_ ___gg__ __ C_______). ____ F_____y F________. R_m_ P_x. __ ___ ____ _f ___ Gr_p __ R_m_. M_r___g __ _ F_rm__u__ _u_____ B___g__. B___g__ P_x. X_ __ ___ XM. _r_____ _ ____z__ P_x. Fr_m Ru__ __ R_ck __ 140 K___m__r__. _______ 1, M____k___ ___m__ 0. Fr_m _p___ __ _jub_j___: P_x. __c_p_ fr_m ___ Bu_k_r (__r_ug_ ____). Z_gr_b __ _p___: P_x fr_m Mur__r R___. Ku___ __ _g_r ___ ___m K_ck_. __u_ __ _ __m__ck __ Y_ur C_r_f__k__. Bu_ by __f_______, __u_ __ _b___u___y ___ _ __z_ _k__, __fr_ck__, __m_-r___b________, _r ____rw___, _ru_k___y ___g ____-__g __ y_ur ___g_ (p___-c__c_r_), _r __ump__g, _________, __ ___ ___rw_y _f y_ur _r_____g r__m. ___ __p___ Mu__ ___ B_ ___um____. _p______g __ F___. Z_gr_b ___ ____c_____ C_____u_____. Bu__p___ __ Z_gr_g: P_x. _____ M____ __w_y_ __k__ _ B_ck____ __ ___ Qu___ ___rm. Ö___rr__c_ __ __r_g__ f_r ___g____g. Br________ __ Győr (By W_y _f ______): P_x. W___ __ Győr ___ ___ _ ____ __ ___w f_r __ __ ____ G____m___ B__ck __bb___ (___-_r_) _-___r_. Br________ P_x. P___-_p_c__yp__. Pr___ P_x. ____ M_m____ __ Pr___. P_z__ń __ ___ Cz_c_ B_r__r ___ ____ Pr___. P_z__ń P_x. ______g __ ___ M_g_c__ ____. W_r_z_w_ P_x. __c__r Jump __y__ __. M_cr_w___b__ ___ B_____ry. Fr_m ___ Wr_cł_w ___p-Fr__z_. P_____ Cru___ __w_ B__g____, B_r___ R_fu___ U_ ___ My___r___ Bu_ W___ ___rb__r_ __ ___ _p_gr_m_. Køb______ P_x. K_ck__g _g_____ ___ C_____ ___ Pr_-_r______. År_u_ P_x (__c_u___g M_r___g __ _______r). W_ _r_ Jump __y__ (__r_ug_ _p______c F____r_). _______r P_x. B__k__g __ B_uk_____. B____g__ by _yp_c__ _mm_r___ R_f_r__c__. ___ _____ B_f_r_ ___ ___rm. R____r__m > W_RM R_c_r___g _______ P_x. ___burg > 013 P_x (__c_u___g J_k_, ___w_rp__ _M). ____c___ P_____ fr_m ___b_rg ___ R____r__m. _____c__! _c__u_g! B__z___p_ck u__ Pr___g___b_. ___w_rp__ > _c____'_p__ P_x. Brux_____ > __m___ F_______ P_x. _uj_ur_'_u_ ___ M__ ______r___r_! _____ P_x. J_rk__' __ ___w_rp__. __ R_u__ __ J_ck________ __rp_r_, _pr__ 8. W____ W_'r_ _w_y. B_r__y R_c_g__z_b__ F_gur__, P_g___-____r'_. J.J. Bur___ __. ___ Br____r_. __'__ ___ ___p __m, M____r-M___ C__g_____. W___b___ ___ __. ___ ____b_y_. B___ P____ fr_m My _._. _r_p. ___r_ W___ B_ __ ____r ___. Pr_____u__ ___f_gur_m___ __. __rb__ ___c_ck. __c___ B___ P____ fr_m My _._. _r_p. _ __ug___ w___ __r __ ___r___y ____r. ___ ____yw___ ___r_ __. ___ R_mbr_____. _y__ Up C____ __ _r__c__r_u_ __k. __w _r____ __. __w_r_ J____. _ff_r______y R_p_____ M____r_y. _rm _c_ R_c____. F_x__' _____ Up__ __. ___k Wr_y __. R_b_r_ Fr_pp. _ P__y. W_ W_r_ _p_____g _______r, G___ __ _u_k. J_ck _c___ __. Gr___ __c. Gr_c_fu_ Ju_c_____ _k__ w___ B_____ _f __r__. C_mm____r C__y & ___ ____ P_____ __rm__ __. ___ur__ ___w Bu_____g_. W_m__ ___k_y_ f_r _ Br___-P__c_. ___x___r_ ___p___ & __r__ Z_gm__ __. B_g B__ck. F_____ __ ___ K___k. __ ____ M_r_ ____ ______ __mp__ F____. _rc__m____ B__k_r & _fr_ 70 __. M_c___ __. __ B__ M__. __r______ __ Cru__ R_c___ Y__r_. ___ J_y__r__g_ __. __ck C___ & ___ B__ _____. _ ____ _mp_r____ _xpr______ R______'_ B__ck M__k Fr__-P__y. _k_r_ _. & __ G_r____ qu_ _rr_r_m __. _____ M______. ___ ____ R____m C___c_! _ __r___ ______c_____y _c_rr__. C__ck__ ___ck __. K___ ___g_ku. "Y_ur W_rk __ Y_u, ______g M_r_." R_ck _____y __. _ (U__r_k_r). __y, ____ ___ C____r K___ ___ Wr__k___ Cur? _ubw_y __c_ __. ___ Qu_ck. __ ___ _c____ _f _ ___ F___. _y__ ___m___ __. P_r_______. _____ w___ _ K__f_, f_r _ _____ ___ ___ _p__ _rm_. C_r__ W_____ __. __c__r_ _f M______. ___r_ W__ _ G_r_ W__ _____ __ My Bur__-_u_ ___r_. M____ux & J___ W____ __. _r_pp__' _c___c_: Gr______ __mp___ fr_m ___ B_u_ ____ __b. R_p_____ by R_qu___: P__u__ _u____r_m_. G_r_____ Gr_u__ __w_ __ G___m. M______ _c__ff_äu__r __. B___ __ug_-_-__rm__y. P_r____ ____ ____ C_m_ U_m__r__. _G G__g_ __. R______r_ fr_m _p_c_. W_k_ __ M_r_. __ ___ Br__k _f _r___fu_ _p__c_. K__ R__m __. ___ G_____g_. ___ ____p____ _w___ ___ _r_f_. ___r_-M_c___ R__c___ __. _ryk__ B__u. __ ____ ___ _____ __ _._. _____r _____r B__w____r (C____gu_u_ M_x). __ R_: ___ M_r__f___ _m___-___p B_ckc_mb. U-R_y __. R__u_ _____r. P____ur_ ___ ____r_ __f_ __ ___ ___k. ___r__ G__b_r__ __. B____g. __ ____ ___ _____ __ _._. "_____ Bu___" __. M______ Pu__y B___m___. ___ _u____g C___ ______ ___ Bu___-_y_. ____y P_r___ __. R_g_r Ru_k__ _p__r. _pr____ _u_ ___p______y (__k_ fr_m ___ K____p). ___ ____ C__rk F___ __. ____ P____r M___ær (__ __.). M___w____, ___ pr_m_ m___r_ __k__ ___ ___k _f ___ _p_c_r_. M___ ___c_r__ __. ___ ___r_w_ _____r_. R__ppr_____ _f ___ R__c_ _f ___ P__c_. ___p____ Gr_pp____ __. ___r _f ___ M_____ur. Y_u C_u__ ___ ___ W_____ _____y. ___ ____w____r_ __. _____ __gg. F______ _f M_m_ry, Cr_w___g. C_c__ __y__r __. C_r__ ___m_y. R___y __ ____ G_f__ _f __f_ C______ __ _z_rb__j__ __ __y ___. WFMU __. WFMU. ___ Br_____ B__r_ _f C____r_ ___ _ M_g__fy__g G____. ___p_r___ B_cyc___ __. W____r _m___k. ___u___g __f___c_ fr_m ___ ___g_ __ ___ c_b__ f___r. W_____m _____ __. __w_r_ ___r_. _f C_ur__, ___ ___ __ug___g __ __ug___g __ P__p__. _c_ff___ __. ____c__ _____. C___r_c___g fr_m _ ___r _f ___ F_r__ M_g___u__. B_rb_r_ _y__ __. _u P__r_. ____z p_ur u__ _é__c_ 2: R_c_ur__ __ F_rm. __mu_ ____c____ __. _____ M____r B___. ___ _umb_r_ ___'_ ___. C__c___g Up. J____ J_ck___ __. __g________. B___y J__ R_y__ __. __mp_r_ W__k___. __r_u_ R_x __. C__ju___ __ Ju__ R_y____. Br____ ___ __. __b_uc__ry. __um___ ___b__é __. +++++++++. ____ M_r_____ R____c_r. __ry ___ __w_. __ ___ F______g C_rp__ Qu______. Kr__ Kr____ff_r___ __. J____y R__g_ & ____r ______r. B_g ____, M_r_ M____r. Ák__ Rózm___ __. ___x__ K_r__r. ___ _urpr____g C______r__g ___ ___g___-y F___. B_____ _f ___ _______ck_r_: __y __r__. _xf_r_ ___r__, B___ _____, C__umb__ U____r___y. B_____ _f ___ _______ck_r_: __y _w_. C______u____ _. C_w_r__c_. __r__ _x_r__r____ry _____. _ R_f____ ____g_z_ ________c. B_____ _f ___ _______ck_r_: __y ___. ___ F_ur ____r_ ___ ___ F_ur ___ry_____r_. ___ K__g_m__ __. G___fr_pp. Mc_c_____ '08. ___ W___ P_____um __ 16... ___ U_? _ __y _r_c__r ______r__ __ ____ P____, ___ _w_ C_pp_r K______. ___ ___y __gr_ __. _____r _____-__b__. R__c___g _u_ __ Cu_ __ __ ___ Qu_ck. M_____ry & C_-C___p_r___r_ __. X_u X_u. ___ff W____ ___g___g fr_m __r Wr____. __x _____ __. __k__ _____. ________c_, ______ B_____ ____r ______. Z___x & _c______r __. J_mmy G__m_r & ___ F_r_b____. "_b_u_ _ ___f qu_r___ _f w___k_y..." _c_rf_c_ __. G__w K___. ___ __r___r B__k_ _r_ ___ Grumb___g B_g __g. ___ry C_w (BBC ________ b_____g) __. _______ B____gf____ (P_ck__fu_ _f _u______). __c___ Y_u_g F____w, _ry__g __ R_m_mb_r. ____y ______ __. ___r__y C______. __ur Up____: 17 F_b 07. _rg__m__r__ U___r ____ck! M__ör____ __. _BB_. _w_mp _____ R_p ____rc__ _u__ __r_p! M_c_ __. R_f___ __r__. ___ F___y _f ____ck__g _r__. M__y _f ___ F____r_ ____g___ ___u_u_ B_____ __ ___ __g___. R_b_r__ F__ck __. ____ F_m__y. _ 45-__r_z ____ __r_k__ ___ Pub__c'_ ___r_ ___ __u_. B____r & Kr_u__ __. ___ 5.6.7.8'_. R_g____r_ ___k__ __ ____r Fu_____. Wy____ C_rr __. M___m_rf___. Fuck McC___. B_r_____r! __r__ U____r___ _b___r_ __m__! __zz__ G_____p__ __. B__y ____c__. ____ __ __cum____ry __y__ (___u___ __ w____u_ __m_). _______ _____ __. K__ __r____. G____k_ __ __ G____k_ ____. _ W___ __ P____ __m_____g U_______, ___ __w_r _____f, M_rk_ ___ __g__. W_u__r ___ _________ __. ___ M___y B_u__. W___ __u__w____ G__ B_r__, ___y _ur_ __ R____ _f W____ ___m____ P_p_r. _____ B_k_r __. __y_. U_c_rr_c___ Pr__f f_r U________ ____r_bu____. J___ _u___r __. B_____ ______y. _____ ___ ___ ____ __ ______. Bu_ W___ C_u___ ___ ___ck ____ C_u___ __ __f_c____? C.W. McC___ __. M___r____ M_____ Y_g_. __ _ M____r _f F_c_, R__ Cur_____. G_______ __z_r___ __. ____f_rm. M_k__g C____r______ f_r ___ __k_ _f _ ________ R_c___. ___-__-__ __. Pu___ _m____r. __r__ Br_w_ w__ pr___k__ by Gru__y __ w___. K___ G R_p __. Kr___.m___m_. _______ P__u_ C_r_ by __gr___. G___ C_mpb___ __. ____-_r__m_. _ F_r__ ___c___r__ _____ Pr_____ __ My U_c__'_ __u__. R__c__ F_____ __. __ck_r. Bu___rcup_, _______, _w__ ___ W___ ___y ___m. ___ W____ ___g_'_ _w___g__ ______ __. R_xy Mu__c'_ __r_____. _ucc__c_. _ F___r ____, ___ __ ___ F__. __br_ry __p__ __. _w__g _u_ _____r. P___r ___k: _mp__f_c_____ ___ _ff_c__. J___ Gr_b__ __. __w_r_ ____z_r. ___r_ _r_ W_r__ ____g_ ____ _r_p_______ ____c_cy. ______r J_____g_ __. _u__c_r_. _c____g ______r ___ck _f _cc_p___c_ _____r_. ____ ___g __r_ug_ M_ __. ___ K___k_. _ W__k __ G_____ _y_ ____k_. B_rk__g_r __. ______ __guc__. B_u______, __f_____ _______g. B_____ __. _____k____k. R_-______g B__g___c_ ____m_. ____u_ Qu_ __. _p___p_. ____k _____ f_r P____-____g___c___. FCC ___k_ __ F___ _BC $1.4M F_r ____c___ "_YP_ B_u_" _p_____. R_cur____ ____r___ _qu__k. ___ Buck__g__m_ __. J___k _c___f_r. ___rru_ by __g__. ___ _fr_c__ __w_ __. __c___ R____. Cr__k__g _ Gu___ __ ___ __g_. _my W_____u__ __. C_r__ck____. _____c__ Pr_m_ M_x. C_r__g_ Pr____w_ P_____! _______ ___ C_r__g_. _______ F_c__ ____w___ by ___ Bur__u. __g_r B. _m___ __. Z__mp_. _xp_____ fr_m ___ Pr_f_______. ___rup_ __. Fr. P__ B_rk_ry. W___ __ C_m_ __ F_______, __r Cur___ C________ __g_ ___ _ F___-M__r_ G__z_. ____ F__zg_r___ __. B_ur_. U____ _____ __r_w_ __r C_g_r____ __ ___ ___k. Yu_ _____r_ __. Ju__ ___. Ju__ _ P___w_r__ _f Gr___. F__ B_y_ __. M_gm_. ___m__ P____, ___ _f _ Qu_k_r C_r___m_k_r. C____ _ur F____ ___r __r__k__ _____c_. P____ __. ______ & Y_k__. ___m____y ___ ___ 0/2/5. M__qu____ f_r ___ ___ _f ___ B_____ "U__r__f_c___ ____m_______." R__ 'P___'_ __b____r_ __. Kr_k__. __ _ W_r_, M____m___c__ _ymb___. C_r__ W_____ __. B____, _w___ & ___r_. _______: _f__r____, __y _____. W____u_ _ ___, __r__y __c___. ___ B_____ _p____ __. ___. _ _m ______g __ ___ _m______ R__m. K__ __. _k_r_ _fukub_. B__y _urf_r_ ____ ____g ___ __rc_. ''____ky P___'' K_____w __. __m____. ___ug_ __w_____ C_ur_. G___ P____y __. _y____ K__g. _______, __w_ _f __y __r__. _F__ P_r_ ___: ___ ____y B__u_y ____ M_k__ M_ Ug_y. _ F__ck _f ___gu___ __. J_zz F__g_r. R_P M_c____ Gr_ff__. _F__ P_r_ __: ___w_y ____pp__r__g _umm_r B__c___. _ F__ck _f ___gu___ __. M__c_rr__g_. _F__ P_r_ _: ___ C_mp__x ___u____ _f _g_. _ F__ck _f ___gu___ __. ___ __u____g. "Qu___-____'_-__c_" (_______-G__ X_r_x). B___y G___m__ __. ___w ___c__g __c___y. F___ F____g _______ M_k_ Y_ur ___ P_ck_r Cur_. J___ C__u_r_c __. J_ck__-_ M____rfuck_r. F___ R_____ Up, F___ C____ __w_. M_c____ F__w_r __. K___r_. _ugg_br__m___k _r_ __ ___ ____f__k! Bur___ __. Y____w _w___ & ____r_y ____g______. Fr_m __ G__r____'_ B__g, "___ F____." __ ___ __w R_xy, ___y ____ F____ R_c_r_____ M_k__g F____ R_c_r___g_ _f __r___r_ F____ R_c_r_____. __ ____k_ __. __uc_ 66. ___ _r___r Y_u P___, ___ B_____r Y_u _ug__ ___. ___-__r__ __. J_m__ G__g. R_P ___ry C__p__. R_: "______g __pp____g ___r_..." ___'_ __ M_k_ My B_________ F_g? Qu__p __. Cry____ G_y__. 1) ____c_u__ 2) Rw_____ G___c___ 3) 2004 __u__m_ 4) __w W___. _p_c_r_ F__k __. B___y J___.